Czy czynsz płacony gotówką może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli umowa zawarta jest na określony czas?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadam dwie umowy najmu lokalu. Pierwsza jest z marca 2016 r. zawarta na czas określony (5lat) i zobowiązuję mnie zapłaty również opłat za media. Na najem i media osobno otrzymuję fakturę. Za najem lokalu kwota miesięczna wynosi 17.500 zł, koszty około 1000 zł. Obie kwoty wpłacam gotówką w punkcie, na konto kontrahenta.

Czy w tym przypadku mogę ująć w koszty faktury za najem i media?

Drugą mam z października 2016 r., także na okres 5 lat. W tym przypadku nie otrzymuję faktur, a wpłacam gotówką na konto dzierżawcy co miesiąc kwotę 4500 zł.

Czy te płatności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX