Czy czynsz najmu, płacony przez najemcę lokalu mieszkalnego może zostać uwzględniony jako wydatek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 u.d.m.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Najemca lokalu od właściciela domu jednorodzinnego, osoby prywatnej, do wniosku o dodatek mieszkaniowy dołączył kopię umowy najmu lokalu, z której wynika, że cena wynajmu lokalu wynosi 1200,00 zł, w cenie wszystkie media. Ww. kwotę określił jako łączną kwotę wydatków na lokal.

Czy kwotę 1200,00 zł, cenę wynajmu wraz z potwierdzeniem w postaci umowy najmu można uznać jako wydatek na lokal, o którym mowa w u.d.m.?

Czy jeżeli cena wynajmu (tj. ogólna kwota za wszystko wraz z mediami) uznana będzie jako wydatek na lokal to nadal w przypadku braku instalacji gazu przewodowego liczymy ryczałt?

Złożył wniosek o dodatek mieszkaniowy w miesiącu lipcu 2021 r., umowa najmu podpisana w dniu 22.06.2021 r., osoba deklaruje, że za miesiąc czerwiec 2021 r. dokonał opłaty wynajmu, w pełnej wysokości za pełny miesiąc, czy oświadczenie i potwierdzenie właściciela nieruchomości wystarczy, czy dodatek mieszkaniowy się należy?

Czy świadczenie uzupełniające wliczamy do dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX