Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy czynności wykonywane na podstawie kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W związku ze zmianą przepisów i wejściem w życie przepisów o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami właściciele przedsiębiorstwa wodociągowego zobowiązani są do zmiany dotychczas obowiązujących umów o pracę z członkami zarządu na kontrakty menadżerskie. Usługi te nie będą prowadzone w oparciu o samodzielną działalność gospodarcza członków zarządu. Zawarte zostaną umowy cywilnoprawne określającej prawa i obowiązki stron. Menadżer usługi będzie realizował przy użyciu infrastruktury i organizacji firmy.

Czy w powyższej sytuacji zaistnieje obowiązek opodatkowania VAT tych usług?

Czy sytuacja znacznie się zmieni, jeśli kontrakt będzie realizowany przez menadżera prowadzącego działalność gospodarczą tylko i wyłącznie w zakresie zarządzania spółką wodociągową (zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju menadżer nie może rozszerzyć działalności na inne rodzaje)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access