Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy czynna organizacja ekologiczna posiadająca statut działająca od kilkunastu lat w zakresie ochrony środowiska ma prawo włączyć się do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - po zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie?

Czy po tym zawiadomieniu ma prawo wnosić zapytania do Inwestora i uwagi do materiału?

Czy po upływie terminu na wnoszenie uwag ma dalej prawo do składania zapytań?

Czy organ prowadzący postępowania musi je uwzględnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?