Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca jest spółką ze 100% udziałem gminy. Z prezesem rada nadzorcza zawarła umowę o pracę (podlega ustawie kominowej). W regulaminie wynagradzania pracowników firmy jest zapis, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługuje należność na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Rada nadzorcza wystawiła prezesowi delegację na przejazd służbowym samochodem w celu serwisu pogwarancyjnego tego samochodu służbowego na dzień 21 czerwca 2015 r. wyjazd godzina 8:00, planowany powrót 22 czerwca 2015 r. około godziny 13:00.

Jak należy rozliczyć ten wyjazd (diety i nocleg)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?