Czy członkowi OSP, który ukończył 18 lat i został po raz pierwszy skierowany na szkolenie podstawowe, przysługuje ekwiwalent za udział w tym szkoleniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kała Dariusz P.
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członek OSP, który ukończył 18 lat i został po raz pierwszy skierowany na szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, jest kandydatem na strażaka ratownika czy strażakiem ratownikiem? Czy w związku z powyższym przysługuje mu prawo do ekwiwalentu za udział w szkoleniu podstawowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX