Czy członek zarządu musi posiadać odrębne zezwolenie na pracę, jeśli jest cudzoziemcem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony z obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce już 7 lat. W trakcie zatrudnienia osoba ta była na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Obecnie wraca do pracy. Oprócz wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę została powołana również na członka zarządu i z tego tytułu będzie miała wynagrodzenie. Pracodawca złożył oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie umowy o pracę.

Czy to oświadczenie uprawnia tą osobę do wykonywania funkcji członka zarządu czy musi mieć zezwolenie na pracę?

Obywatel Ukrainy ma kartę pobytu czasowego na terytorium Polski.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX