Czy członek wspólnoty mieszkaniowej może pozwać członka zarządu wspólnoty o odszkodowanie w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez podmiot trzeci?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członek wspólnoty mieszkaniowej może pozwać członka zarządu wspólnoty o odszkodowanie w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez podmiot trzeci na rzecz wspólnoty (zarząd nie egzekwował należytego wykonania umowy, a podmiotowi trzeciemu zostało wypłacone całe wynagrodzenie przewidziane umową, co doprowadziło do uszczuplenia po stronie wspólnoty)?

Czy członek wspólnoty może pozwać członka zarządu wspólnoty o zapłatę co do sumy proporcjonalnej do jego udziału?

Czy możliwe jest jedynie dochodzenie całości roszczenia przez wspólnotę od członków zarządu wspólnoty?

Czy w przypadku konfliktu we wspólnocie jeden z członków wspólnoty może pozwać członka zarządu wspólnoty na podstawie art. 27 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) – dalej u.w.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX