Czy czas oczekiwania na przeprowadzenie kontroli nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Prezydent występuje do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. informując również o tym stronę. WIOŚ informuje Prezydenta i Stronę, że kontrola będzie przeprowadzona do pół roku.

Czy Prezydent ma zawiadomić Stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie?

Czy pismo WIOŚ przedłuża z automatu termin załatwienia sprawy?

Czy czas oczekiwania na przeprowadzenie kontroli nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX