Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie serwisowej zatrudniani są pracownicy na stanowiskach technik instalator. Pracownik otrzymuje do dyspozycji samochód służbowy. Jako miejsce świadczenia pracy wpisywane jest województwo wg miejsca zamieszkania pracownika, czasami z województwami ościennymi ( w zależności od obszaru). Pracownicy otrzymują polecenia za pośrednictwem środków łączności: telefony, mail. W zakładzie pracy wprowadzony jest podstawowy system czasu pracy łącznie z ruchomym czasem pracy - pracownicy decydują o godzinach pracy, muszą mieć jednak na uwadze terminowe wykonanie serwisu.

W jaki sposób rozliczyć ich czas pracy? Czy czas dojazdu do klienta na obszarze wskazanym jako miejsce pracy jest traktowany jako czas pracy? Czy wykonując serwis poza miejscem pracy (inne województwo) kiedy pracownik jest w delegacji czas dojazdu jest traktowany jako czas pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?