Czy cudzoziemiec działający na podstawie powołania i opodatkowany ryczałtowo ma składkę zdrowotną obniżoną do 0 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Czy do zagranicznego członka zarządu polskiej spółki, który podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, można stosować obniżenie składki zdrowotnej na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jeżeli przychód tego członka zarządu jest opodatkowany zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX