Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik prowadzący chów i hodowlę zwierząt podlega pod przepisy ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., np. pod zgłoszenie instalacji lub uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

Jeżeli tak, to jakich przypadków będzie to dotyczyło?

Proszę o uzasadnienie odpowiedzi ze wskazaniem orzeczeń sądów, jeżeli takie się ukazały.

Jak należy traktować prowadzony chów i hodowlę zwierząt przez rolnika?

Czy jest to zwykłe korzystanie ze środowiska, podlegające pod burmistrza i wójta, czy jednak właściwy jest starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?