Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą A wynajmuje lokal handlowy. Z tytułu tego wynajmu wpłacił on wynajmującemu 200.000 zł kaucji. Przed notariuszem doszło do cesji umowy wynajmu lokalu pomiędzy podmiotem A, a nowo zawiązaną spółką z o.o. - B, której większościowym udziałowcem jest podatnik (podmiot B staje się nowym najemcą). Umowa cesji uwzględnia sprzedaż wszelkich praw i obowiązków z podmiotu A do B, w tym kaucji 200.000 zł. Wartość tej umowy wynosi również 200.000 zł. Umowa określa, że zapłata za te prawa nastąpi do końca 2020 r. Wg nas w tej sytuacji nie dochodzi do powstania przychodów w podmiocie A - co prawda umowa sprzedaży określa kwotę, jaką otrzyma podmiot A, jednak jest ona związana wyłącznie ze zwrotem wartości kaucji, którą wcześniej podmiot A wpłacił wynajmującemu. Podmiot A powinien jedynie wystawić notę obciążeniową na podmiot B, na podstawie której przeksięguje on należność warunkową z tytułu wpłaconej kaucji od wynajmującego na podmiot B (należność z tytułu kaucji będzie miał teraz od podmiotu B) - aczkolwiek w tej sytuacji już sama umowa powinna być wystarczającą podstawą do dokonania takiego przeksięgowania (nota nie jest konieczna). Z kolei w podmiocie B nie powstanie koszt - ponieważ poniesiony wydatek będzie związany jedynie z uregulowaniem kwestii kaucji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację