Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik sądowy informuje, że postępowanie będzie umorzone. Dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie wskazał mienia, z którego może być prowadzona egzekucja. Prowadzone w trybie art. 801 i 761 § 1 k.p.c. postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika objętego wnioskiem.

Wobec powyższego, organ wzywa o dalsze wnioski w sprawie. Jeśli wierzyciel wnosi o dokonanie zlecenia poszukiwania majątku dłużnika winien jest dokonać wpłaty zaliczki zgodnie z wezwaniem. Komornik X w wyniku zbiegu egzekucji w 2011 r. prowadzi postępowanie wobec wierzyciela, tj. Prezydenta Miasta do tytułów wykonawczych z 2011 r., natomiast sprawę alimentacyjną prowadzi Komornik Y, do którego już się przyłączono do egzekucji do każdej decyzji.

Czy celem dalszego poszukiwania majątku dłużnika alimentacyjnego należy dokonać opłaty komornikowi X, skoro sprawę prowadzi komornik Y, do którego już się przyłączono do egzekucji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?