Nowość Czy cała rodzina powinna być ubezpieczona zdrowotnie z tytułu pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o ponowne udzielenie informacji dotyczącej zgłoszenia przez GOPS do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz członków jej rodziny.

Świadczeniobiorca pani E. od dnia 2022-12-06 ma przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i złożyła wniosek o objęcie jej, jej męża i dzieci ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobieranego świadczenia. Jej mąż pracuje w Norwegii – kontrakty krótkoterminowe. Mąż posiada numer ubezpieczenia społecznego/nr identyfikacyjny za granicą. Ponadto we wniosku wskazała, że mąż w okresie pobytu w Polsce nie ma możliwości ubezpieczyć się zdrowotnie.

Czy cała rodzina powinna być ubezpieczona zdrowotnie z tytułu pobieranego przez panią świadczenia pielęgnacyjnego?

Wątpliwość budzi odpowiedz z dnia 2023-05-16 nr QA2253843 udzielona w tej sprawie oraz uzyskana odpowiedz z NFZ, w której wskazano, że: "Świadczenie pielęgnacyjne to tytuł obowiązkowy do zgłoszenia osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Zatrudnienie współmałżonka osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na terenie państwa, w którym obowiązują przepisy o koordynacji nie stanowi podstawy do odmowy zgłoszenia tej osoby od ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce", wskazując jako podstawę prawną ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 66 ust. 2a w związku z art. 66 ust. 1 pkt 28b.

Proszę o wskazanie podstawy prawnej oraz formy odmowy zgłoszenia do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX