Czy burmistrz powinien wydać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych rosnących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz powinien wydać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych rosnących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej?

Czy teren Spółdzielni zgodnie z definicją ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody jest terenem zieleni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access