Czy burmistrz może zawrzeć ramowa umowę z biegłym sądowym o świadczenie usług w zakresie wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe jest podpisanie przez gminę umowy o świadczenie usług z biegłym sądowym prowadzącym działalność gospodarczą, w zakresie wydawania opinii w zw. z kierowaniem osób na badania przez GKRPA (sprawa jeszcze do sądu nie trafia)?

Czy powinno się to odbywać bezumownie przez powołanie biegłego przez burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX