Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz może wydać decyzję o warunkach zabudowy zawierającą ustalenia dla podziału działki i jednocześnie ustalenia dla budynku mieszkalnego budowanego na wydzielonej w przyszłości działce?

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę na podstawie takiej decyzji?

W momencie wydania decyzji o warunkach zabudowy działka jeszcze nie istniała, ponieważ została później wydzielona. Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla działki nr 1 obejmuje jej podział. Zgodnie z załącznikiem graficznym obszar inwestycji brany pod uwagę w decyzji jest jednocześnie proponowanym podziałem. W decyzji podziałowej burmistrz wskazuje, że dla nowo wydzielonej działki 1/2 została już wydana decyzja o warunkach zabudowy, co nie jest zgodne z prawdą, bo przedmiotowa decyzja wz została wydana dla działki nr 1 (przed podziałem) z analizowanym obszarem inwestycji prawdopodobnie zgodnym z nowo wydzieloną działką 1/2.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?