Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach działalności gospodarczej zostały wybudowane budynki gospodarcze. Położone są one na gruntach rolniczych i w związku z tym, że budynki nie przekraczają powierzchni 35m2 zostały wybudowane na zgłoszenie (brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę). Nie wymagały również odbioru i przyjęcia do użytkowania. Nakłady na budynki ujmowane były na koncie środki trwałe w budowie. Po wybudowaniu nie zasłały one od razu przyjęte do ewidencji środków trwałych, bo planowane były dalsze nakłady. W pewnym momencie właściciel uznał, że nie będzie już innych nakładów i w związku z tym, że budynki są kompletne i zdatne do użytku, zostały przeksięgowanie na inwestycje w nieruchomości, ponieważ są przeznaczone do sprzedaży. Od ich wartości dokonywane są odpisy amortyzacyjne będące kosztem podatkowym.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Budynki nie zostały ujęte jako towary handlowe, ponieważ ich sprzedaż nastąpi w bliżej nieokreślonej przyszłości, na razie czekamy na wzrost ich wartości.

Czy właściciel powinien napisać oświadczenie o przyjęciu do użytkowania w związku z tym, że inaczej nie można określić momentu zakończenia inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?