Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy budynek w zabudowie bliźniaczej posadowiony na odrębnej działce musi posiadać ścianę oddzielenia przeciwpożarowego?

W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z dwoma budynkami w zabudowie bliźniaczej, wspólna ściana, brak wysunięcia 30 cm ścianki ppoż ponad dach, pokrycie - blacha. Jeden z inwestorów przystępuje do przebudowy konstrukcji dachu.

Czy przed wydaniem pozwolenia na budowę starosta powinien zobowiązać go do dostosowania do przepisów ppoż?

Czy można narzucić projektantowi wykonanie ściany oddzielenia ppoż lub zabezpieczenia w farmie pasa zgodnie z par. 235 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?