Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wymóg planu miejscowego, nakazujący usytuowanie kalenicy projektowanego budynku (budynek z dachem dwuspadowym) równolegle do drogi dojazdowej, można uznać za spełniony, gdy budynek jest usytuowany kalenicą równolegle do działki nie oznaczonej w ewidencji gruntów nie jako "dr" lecz jako "R", ale pełniącej funkcję obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek?

Wspomniana działka stanowiąca obsługę komunikacyjną wydzielonych działek w planie miejscowym nie jest oznaczona jako jakakolwiek droga. Budynek jest projektowany na wydzielonej działce zlokalizowanej u zbiegu drogi publicznej (oznaczonej w planie jako KDD - droga publiczna klasy dojazdowej) i działki w/w jako "R".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację