Czy budując przyłącz przebiegający przez pas drogowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budując przyłącz przebiegający przez pas drogowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia (wg art. 30 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.)?

Teoretycznie dopuszcza się budowę bez pozwolenia i bez zgłoszenia (art. 29a pr. bud.), ale jak ma się to do art. 39 ust. 3a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p., który mówi, że przed rozpoczęciem robót wymaga się pozwolenia lub zgłoszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX