Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor kupił działkę budowlaną, która została wydzielona zgodnie z zasadami obowiązującego w 2000 r. planu miejscowego i która ma powierzchnię 944 m2. Dziś wystąpił o pozwolenie na budowę domu mieszkalnego na tej działce ale plan, który obowiązuje obecnie - zatwierdzony w 2006 r. określa w ustaleniach karty terenu omawianej działki szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości z których wynika, że minimalna powierzchnia wydzielonych działek powinna wynosić 1200 m2.

Czy budowa na działce, która tej powierzchni nie spełnia, ale została wydzielona zgodnie z zasadami poprzednio obowiązującego planu będzie zgodna z prawem?

W planie brak jest zapisu, który odnosiłby się do działek wydzielonych przed wejściem w życie nowego planu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?