Czy budowa instalacji do przesyłu ciepłej wody z kotłowni zakładowej do miejskiej sieci ciepłowniczej wymaga analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił do burmistrza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przesyłu ciepłej wody z kotłowni zakładowej do miejskiej sieci ciepłowniczej i długości ok. 3,5 km. Teren planowanej inwestycji przebiega w całości przez obszar objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 32 r.p.z.o.ś. jako "instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków".

Czy przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 59a ust. 1 u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX