Czy budowa drugiego budynku mieszkalnego na terenie istniejącego siedliska rolniczego jest możliwa, skoro w obowiązującym MPZP nie ma informacji dotyczącej ilości budynków mieszkalnych na działce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa drugiego budynku mieszkalnego na terenie istniejącego siedliska rolniczego jest możliwa, skoro w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma informacji dotyczącej ilości budynków mieszkalnych na działce?

Teren działki w MPZP posiada funkcję: istniejąca zabudowa zagrodowa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access