Czy budowa budynku rekreacji indywidualnej jest dopuszczalna na każdej działce budowlanej, czy tylko na których taka zabudowa została dopuszczona w przepisach prawa miejscowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2021 r.

PYTANIE

Inwestor na działce, która jest częściowo zabudowana (2 budynki gospodarcze plus ruina) zgłosił budowę budynku rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. Grunty, na których inwestor zamierza zlokalizować obiekt, zostały sklasyfikowane jako RVI. Cała działka posiada powierzchnię ponad 4 ha i znajduje się w zabudowie kolonijnej (poza wsią). Na powyższym terenie nie jest uchwalony plan miejscowy.

Czy powyższy zapis pr. bud. (art. 29 ust. 1 pkt 16 pr. bud.) dopuszcza taką zabudowę na każdej działce budowlanej, czy odnosi się tylko do działek, na których tego typu zabudowa została dopuszczona w przepisach prawa miejscowego (w planie miejscowym)?

Czy w przypadku braku planu miejscowego organ może wnieść sprzeciw w trybie art. 30 ust. 7 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX