Czy budowa budowli stabilizującej na wypływie z jeziora jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budowa budowli stabilizującej na wypływie z jeziora jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy inwestor musi podać we wniosku, do jakiego przedsięwzięcia zalicza się dana inwestycja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX