Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy lokalizacja (budowa) 8 tablic informacyjnych wolnostojących przeznaczonych na cele edukacyjne (o wymiarach 2,5 m na 1,0 m, posadowione w gruncie za pomocą stóp betonowych, konstrukcja tablic stalowa), które mają powstać na działce osoby prywatnej wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego?

Czy można je potraktować jako obiekty małej architektura - czyli nie wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?