Czy braki kadrowe uniemożliwiające wykonywanie badań uzasadniają wstrzymanie przez szpital zapisów na nie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szpital może wstrzymać zapisy na badania z uwagi na problemy kadrowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX