Czy brak złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością może stanowić o nakazie rozbiórki w toku postępowania legalizacyjnego uproszczonego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Onb prowadzi postępowanie uproszczone, w toku którego zażądał dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w art. 49g ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. Z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wynika, że budynek objęty postępowaniem legalizacyjnym znajduje się na działce inwestora oraz na działce sąsiedniej, z kolei oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostało złożone tylko w zakresie działki inwestora.

Czy w związku z powyższym tut. organ winien wezwać do złożenia oświadczenia także w zakresie działki sąsiedniej (nie należącej do inwestora)?

Czy brak złożenia takowego oświadczenia może stanowić o nakazie rozbiórki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX