Nowość Czy brak wynagrodzenia wyłącza możliwość rozpoznania transakcji jako WNT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy księgi zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Towary na magazyn przyjmujemy wg stałej ceny ewidencyjnej. Otrzymaliśmy od dostawcy towar za darmo:

Przypadek 1: jako bonus za wypracowany obrót w roku poprzednim;

Przypadek 2: jako rekompensata za nieterminową poprzednią dostawę od dostawcy zagranicznego.

Czy taka transakcja powinna mieć odzwierciedlenie w JPK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX