Czy brak wolnego miejsca stanowi odpowiednią przesłankę do prawidłowego odmówienia przyjęcia dziecka do przedszkola? - OpenLEX

Czy brak wolnego miejsca stanowi odpowiednią przesłankę do prawidłowego odmówienia przyjęcia dziecka do przedszkola?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r.

PYTANIE

Rodzice wnieśli skargę do sądu administracyjnego na wynik postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli sąd uchyli zaskarżoną decyzję komisji rekrutacyjnej i dyrektora, którzy nie uwzględnili odwołania, jakie ma to skutki dla zakończonej już rekrutacji? Czy pomimo braku wolnych miejsc dziecko trzeba będzie przyjąć? Czy wszystkie przyjęte dzieci podczas rekrutacji trzeba będzie rekrutować jeszcze raz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX