Czy brak uzasadnienia przystąpienia do konkursu na kandydata na dyrektora szkoły skutkuje odrzuceniem oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak uzasadnienia przystąpienia do konkursu na kandydata na dyrektora szkoły skutkuje odrzuceniem oferty?

Czy odrzucenie takiej oferty może być podstawą do unieważnienia konkursu mimo, że został w nim wyłoniony kandydat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access