Czy brak sporządzenia raportu z przebiegu inwentaryzacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W instytucji oświaty będącej samorządową jednostką budżetową, w wewnętrznych procedurach wskazano, że przewodniczący komisji został zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi jednostki protokołu z rozliczenia inwentaryzacji (w którym ujmuje się ustalony stan ewidencyjny, ustalony stan według spisu z natury, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i propozycje ich rozliczenia) oraz raportu z przebiegu prac komisji inwentaryzacyjnej. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej sporządził jedynie protokół z rozliczenia inwentaryzacji zawierający wszystkie elementy wymagane wewnętrzną procedurą oraz zatwierdzony przez dyrektora jednostki. Nie sporządzono natomiast raportu z przebiegu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Czy powyższe może zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX