Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r.

PYTANIE

Zamawiający w specyfikacji wskazał, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kowalewo Pomorskie i zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: będzie posiadał zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz będzie posiadał zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 233 ust. 3 ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawił wymagane decyzję, przy czym w decyzjach nie znajdują się kody odpadów, które wykonawca ma zbierać z terenu gminy (wykonawca nie posiada wszystkich kodów). Zamawiający nie wymagał by pozwolenia, o których mowa powyżej posiadały kody zgodne z tym, co ma odbierać wykonawca na terenie gminy.

Czy w związku z tym warunek udziału w postępowaniu należy uznać za spełniony przez wykonawcę?

Czy też należy go wezwać do wyjaśnienia złożonych pozwoleń, czy też należy go wezwać do przedłożenia wykazu z kodami które będą obsługiwane na terenie gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?