Czy brak opinii o celowości inwestycji wpływa na możliwość udzielania w przyszłości świadczeń komercyjnych i w zakresie POZ? - OpenLEX

Czy brak opinii o celowości inwestycji wpływa na możliwość udzielania w przyszłości świadczeń komercyjnych i w zakresie POZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy będący spółką prawa handlowego i posiadający kontrakt z NFZ planuje zmianę lokalizacji jednej z jednostek organizacyjnych. Lokal, do którego planuje się przenieść, nie będzie należał do spółki (będzie najmowany). Inwestycja nie przekroczy 2 mln zł. Jednak z czasem w nowej lokalizacji spółka planuje rozszerzyć swoją działalność o POZ, której dotychczas nie prowadzi oraz o dodatkowe świadczenia komercyjne.

Czy w opisanej wyżej sytuacji wymagana jest OCI?

Czy w przypadku rozszerzenia zakresu działalności leczniczej wyłącznie o świadczenia komercyjne (bez POZ) również wymagana jest OCI?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX