Czy brak dostarczenia dokumentów np. medycznych może stanowić dla Sądu podstawę do nienadawania sprawie dalszego biegu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działając na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Sądu Rejonowego z zawiadomieniem o niewyrażeniu zgody przez osobę na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej.

Po złożeniu wniosku Sąd przysłał pismo "zobowiązuje do wskazania, czy jego zawiadomienie stanowi wniosek o umieszczenie Pani Xyz w domu pomocy społecznej bez jej zgody w trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a jeśli tak – zobowiązuje do przesłania odpisu wniosku dla uczestniczki postępowania, a także będących w jego dyspozycji dokumentów dotyczących stanu zdrowia Pani Xyz oraz jej funkcjonowania w miejscu zamieszkania – w terminie 7 dni – pod rygorem nie nadawania sprawie dalszego biegu".

Czy stanowisko Ośrodka było właściwe oraz czy brak dostarczenia dokumentów np. medycznych (czy OPS może gromadzić dokumentację medyczną) może stanowić dla Sądu podstawę do nienadawania sprawie dalszego biegu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX