Czy brak czytelności SWZ stanowi podstawę do unieważnienia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie postępowania przetargowego zamawiający uzyskał od wykonawców informację, iż nierozróżnienie przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu odbiorców podlegających oraz niepodlegających ochronie spowoduje wzrost ceny ofertowej, przez co zaszła konieczność wprowadzenia istotnych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia powodująca jej nieczytelność.

Czy okoliczność braku czytelności SWZ może być powodem unieważnienia przetargu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX