Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z uwagi na brzmienie art. 9 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) – dalej u.p.p.u.w., który mówi o przysługującej bonifikacie dla osób fizycznych w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, bonifikata ta przysługuje również spółce jawnej, której wspólnikami są osoby fizyczne?

Spółka jawna prowadzi działalność deweloperską. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, a spółka jawna użytkownikiem wieczystym, w związku z przekształceniem z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, spółka chciałaby zapłacić opłatę jednorazową przed sprzedażą lokali mieszkalnych nabywcom, aby nabywcy nie ponosili ciężaru opłaty przekształceniowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?