Czy boksy betonowe zadaszone i skanalizowane do magazynowania odpadów są instalacją zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy boksy betonowe są instalacją zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. do magazynowania odpadów - zadaszone i skanalizowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX