Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał karę upomnienia za wykroczenie bieżące, które odebrał z datą jej otrzymania. Pismo zostało zarejestrowane w kancelarii firmy pod sygnaturą aktualnej daty jednak na piśmie znalazła się pomyłkowo wpisana data jego wystawienia w roku 2014. Pracownik odwołał się od kary i oprócz uzasadnienia merytorycznego wykroczenia w odwołaniu wskazał nieważność upomnienia z przyczyn formalnych, czyli daty jej wystawienia w 2014 r.

Czy ten zarzut podniesiony w sprzeciwie jest słuszny?

Jakie skutki prawne dla pracodawcy pociąga za sobą wadliwe wpisanie daty wystawienia na wręczonej karze upomnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?