Czy blankiety dokumentów publicznych oraz dokumenty publiczne, urząd powinien zabezpieczyć w sposób określony w Rozdziale 7... - OpenLEX

Czy blankiety dokumentów publicznych oraz dokumenty publiczne, urząd powinien zabezpieczyć w sposób określony w Rozdziale 7 ustawy o dokumentach publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd przechowuje w związku z realizacją nałożonych zadań publicznych wskazane w ustawie o dokumentach publicznych, dokumenty publiczne kategorii pierwszej (dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa), takie jak np.: tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych, odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego oraz wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne. Dokumenty te są "rozproszone" po urzędzie (w różnych komórkach organizacyjnych), dołączane do różnych akt prowadzonych spraw.

Czy dokumenty te, powinny być zabezpieczone w sposób określony w Rozdziale 7 "Przechowywanie blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych" tej ustawy, czy wskazane w tym rozdziale zabezpieczenia dotyczą wytwórców dokumentów, czyli sądów, notariuszy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX