Czy biuro rachunkowe rozliczające VAT w Polsce w imieniu podmiotu zagranicznego traktowane jest jak przedstawiciel podatkowy i ponosi wszystkie związane z tym ryzyka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biuro rachunkowe rozliczające VAT w Polsce w imieniu podmiotu zagranicznego (spółki szwajcarskiej, zarejestrowanej do potrzeb VAT w Polsce) traktowane jest jak przedstawiciel podatkowy i ponosi wszystkie związane z tym ryzyka? Tzn. odpowiedzialność solidarna. Jeśli tak, to w jakich przypadkach i w jakim zakresie ta odpowiedzialność solidarna obowiązuje? Czy umowa pomiędzy biurem a klientem, w której zawarte są jasne warunki, że biuro jedynie rozlicza w imieniu klienta VAT (tzn. składa deklaracje) jest wystarczającym zabezpieczeniem dla biura rachunkowego na wypadek nieopłacania przez spółkę zagraniczną zobowiązań podatkowych w Polsce lub nieprzedstawienia dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX