Czy biuro rachunkowe może prowadzić ewidencję rachunkową klienta na podstawie skanów dokumentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biuro rachunkowe może wykonywać swoją pracę na podstawie skanów dokumentów?

Klient przesyła do biura skany faktur i innych dokumentów. Biuro na ich podstawie prowadzi KPiR i księgi handlowe, sporządza deklaracje CIT/PIT i VAT. W imieniu klienta wysyła deklaracje do urzędu. Oryginały są przechowywane przez klienta i nigdy nie trafiają do biura rachunkowego.

Czy biuro rachunkowe ma prawo wyliczać podatki, prowadzić księgi przy takim założeniu?

Gdzie wtedy jest miejsce prowadzenia ksiąg - u klienta, gdzie są oryginały czy w biurze, gdzie są prowadzone w programie rozliczenia i księgowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access