Czy biorąc pod uwagę zapis aktu notarialnego dotyczący umowy o dożywocie odmówić pomocy finansowej w formie zasiłku stałego oraz zasiłków celowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X, kawaler, wiek poprodukcyjny, mieszka sam, z emeryturą w wys. 200 zł (57 lat) zwrócił się do OPS-u o pomoc finansową w formie zasiłku stałego oraz zasiłków celowych.

Pan X przedstawił akt notarialny umowy o dożywocie z kwietnia 2016, w którym oświadcza, że przenosi na rzecz Pani Y (osoba obca) własność nieruchomości (mieszkanie własnościowe 63 m2) w zamian za zapewnienie przez Panią Y dożywotniego utrzymania, tj. dostarczenie wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, opału, zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie mu pogrzeb. Wartość nieruchomości określona jest na 400.000,00 zł. Zapis notarialny mówi wyraźnie, że wszelką pomoc powinna zapewnić mu Pani Y.

Czy biorąc pod uwagę zapis aktu notarialnego dotyczący umowy o dożywocie odmówić pomocy finansowej w formie zasiłku stałego oraz zasiłków celowych?

Jak ma podejść do sprawy OPS i jak rozpatrzyć wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX