Czy bilanse, zestawienia zmian funduszu, rachunek zysków i strat łączonych jednostek budżetowych powinny na koniec roku być... - OpenLEX

Czy bilanse, zestawienia zmian funduszu, rachunek zysków i strat łączonych jednostek budżetowych powinny na koniec roku być zerowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1 września 2013 r. uchwałą rady gminy połączone zostały dwie jednostki budżetowe szkoła podstawowa i przedszkole w zespół szklono-przedszkolny. Szkoła podstawowa oraz przedszkole sporządziły sprawozdania finansowe na dzień 31 sierpnia 2013 r.

Czy łączone jednostki powinny wyzerować salda wszystkich kont?

Czy bilanse, zestawienia zmian funduszu, rachunek zysków i strat powinny na koniec roku być zerowe?

Jakie powinno być BO ww. sprawozdań powstałego zespołu szkół?

Cytat z uchwały: "1. Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania połączonych jednostek. Majątek połączonych jednostek staje się w całości majątkiem zespołu. 2. Mienie, w które wyposaża się zespół określa załącznik 3."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX