Czy bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego winien obejmować dane z bilansu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział gminy wynosi 5,744 % kapitału zakładowego spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2022 roku została zawiązana spółka pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem działalności spółki jest głównie budowa domów mieszkalnych. W skład spółki wchodzi 18 wspólników, w tym: - jednym wspólnikiem jest Skarb Państwa, którego prawa wykonuje Krajowy Zasób Nieruchomości, posiadający 24 522 udziały stanowiące 2,34% kapitału zakładowego, - siedemnastoma wspólnikami są poszczególne jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane przez wójtów/burmistrzów, każda z 17 gmin posada po 60.000 udziałów, z czego na każdą gminę przypada po 5,744% udziału w kapitale zakładowym. Wartość każdego udziału w wartości nominalnej wynosi 50 złotych. Wszystkie gminy pokryły swój udział wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jaki gminy otrzymały ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Czy bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego winien obejmować dane z bilansu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział gminy wynosi 5,744 % kapitału zakładowego spółki?

Jeśli dane ze spółki należy objąć skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym to czy zastosowanie metody proporcjonalnej przy konsolidacji będzie odpowiednie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX