Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Terminy, których dotyczy art. 15zzr ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19., których bieg nie rozpoczął się na mocy tego przepisu, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0.

Czy oznacza to, że bieg terminu do uzupełnienia podania, który został określony na 90 dni (wezwanie zostało doręczone 7 kwietnia 2020 r.) należy liczyć od 24 maja czy od 23 maja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?