Czy bezpodstawnie zwróconą przez zarządcę budynku część dodatku mieszkaniowego OPS powinien wypłacić zarządcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek przyznał stronie dodatek mieszkaniowy od marca do sierpnia 2023 r. w kwocie wyższej niż wysokość czynszu. Wypłata został przesłana na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie wynikającej z decyzji, a zarządca zwrócił nadpłatę ponad wysokość czynszu ośrodkowi. Sytuacja ta będzie powtarzać się przez kolejne miesiące.

Czy przekazywać zarządcy dodatek mieszkaniowy w wysokości czynszu (ale będzie to niezgodne z wydaną decyzją), czy zwracaną co miesiąc kwotę zaksięgować jako pomniejszenie wydatków, przeznaczanych przez ośrodek na wypłaty dodatków mieszkaniowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX