Czy bez pisma pracownika można wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika, a jeśli tak to z jaką datą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz pracownik (zatrudniony na umowę o pracę) ma zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego swoje pełnoletnie dziecko, które w tym roku ukończyło klasę maturalną. Z rozmowy z pracownikiem wynika, że dziecko nie będzie kontynuować nauki (nie złożyło dokumentów o przyjęcie na studia), a ponadto pracuje na umowę zlecenie, w której do 30.09.2024 r. zleceniodawca oznajmił, że nie będzie opłacał składek za dziecko pracownika. Pracownik do dnia dzisiejszego nie złożył pisma o wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji czy bez pisma wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika, a jeśli tak to z jaką datą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX